Schema Response.xsd


schema location:  C:_work_LandsLíf_XML_Response.xsd
targetNamespace:  http://strengur.is/FundResponse
 
Elements  Complex types 
Response  ExtraPaymentsType 
ExtraPaymentType 
MessagesType 
MessageType 
ReplyType 


element Response
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
children RefNo Reply PostedAmount CorrectedAmount ExtraPayments
annotation
documentation 
Svar vefþjónustu
source
<xs:element name="Response">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Svar vefþjónustu</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="RefNo" type="xs:nonNegativeInteger">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Einkvæmt númer sem skilagreinarinnar, sem verður til þegar hún er send inn. Notað sem "sessjón" lykill.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Reply" type="ReplyType">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Svarskilaboð</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PostedAmount">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Upphæð sem send var með skilagrein. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="CorrectedAmount">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Leiðrétt upphæð eftir að búið er að bæta við aukafærslum, eða sama upphæð og í PostedAmount ef engar aukafærslur. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExtraPayments" type="ExtraPaymentsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Aukagreiðslufærslur ef einhverjar eru.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>

element Response/RefNo
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:nonNegativeInteger
annotation
documentation 
Einkvæmt númer sem skilagreinarinnar, sem verður til þegar hún er send inn. Notað sem "sessjón" lykill.
source
<xs:element name="RefNo" type="xs:nonNegativeInteger">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Einkvæmt númer sem skilagreinarinnar, sem verður til þegar hún er send inn. Notað sem "sessjón" lykill.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element Response/Reply
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type ReplyType
children Status Message
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
state  xs:string        
annotation
documentation 
Svarskilaboð
source
<xs:element name="Reply" type="ReplyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Svarskilaboð</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element Response/PostedAmount
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Upphæð sem send var með skilagrein. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.
source
<xs:element name="PostedAmount">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Upphæð sem send var með skilagrein. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element Response/CorrectedAmount
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Leiðrétt upphæð eftir að búið er að bæta við aukafærslum, eða sama upphæð og í PostedAmount ef engar aukafærslur. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.
source
<xs:element name="CorrectedAmount">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Leiðrétt upphæð eftir að búið er að bæta við aukafærslum, eða sama upphæð og í PostedAmount ef engar aukafærslur. Má vera 0 ef ekki skilagrein var ekki lesin v. villu.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element Response/ExtraPayments
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type ExtraPaymentsType
children ExtraPayment
annotation
documentation 
Aukagreiðslufærslur ef einhverjar eru.
source
<xs:element name="ExtraPayments" type="ExtraPaymentsType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Aukagreiðslufærslur ef einhverjar eru.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType ExtraPaymentsType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
children ExtraPayment
used by
element Response/ExtraPayments
source
<xs:complexType name="ExtraPaymentsType">
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="ExtraPayment" type="ExtraPaymentType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aukagreiðslufærsla.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element ExtraPaymentsType/ExtraPayment
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type ExtraPaymentType
children EmployerSSN EntityType EntityNo AmountType Amount Description
annotation
documentation 
Aukagreiðslufærsla.
source
<xs:element name="ExtraPayment" type="ExtraPaymentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Aukagreiðslufærsla.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType ExtraPaymentType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
children EmployerSSN EntityType EntityNo AmountType Amount Description
used by
element ExtraPaymentsType/ExtraPayment
source
<xs:complexType name="ExtraPaymentType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="EmployerSSN">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="10"/>
     <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EntityType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="1"/>
     <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EntityNo" type="xs:nonNegativeInteger">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http://www.skilagrein.is)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AmountType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tegund færslu. Textinn er t.d. Inneign, Eldri skuld, Dráttarvextir, Kjaramálagjald eða Félagsheimilasjóður. Verður að vera með "key" eigindi skv. skemanu til að unnt sé að bóka rétt af launakerfi: INE, ESK, DRV, KMG eða FHS.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
     <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="key" use="required">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="INE"/>
         <xs:enumeration value="ESK"/>
         <xs:enumeration value="DRV"/>
         <xs:enumeration value="KMG"/>
         <xs:enumeration value="FHS"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dummy" type="xs:decimal" use="optional"/>
     </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Amount">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Upphæð færslu.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Description" type="xs:string">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Frjáls skýringartexti við færslu.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element ExtraPaymentType/EmployerSSN
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:string
facets
minLength 10
maxLength 10
annotation
documentation 
Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.
source
<xs:element name="EmployerSSN">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="10"/>
   <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element ExtraPaymentType/EntityType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:string
facets
minLength 1
maxLength 1
annotation
documentation 
Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).
source
<xs:element name="EntityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1"/>
   <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element ExtraPaymentType/EntityNo
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:nonNegativeInteger
annotation
documentation 
Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http://www.skilagrein.is)
source
<xs:element name="EntityNo" type="xs:nonNegativeInteger">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http://www.skilagrein.is)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element ExtraPaymentType/AmountType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type extension of xs:string
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
key  xs:string  required      
dummy  xs:decimal  optional      
annotation
documentation 
Tegund færslu. Textinn er t.d. Inneign, Eldri skuld, Dráttarvextir, Kjaramálagjald eða Félagsheimilasjóður. Verður að vera með "key" eigindi skv. skemanu til að unnt sé að bóka rétt af launakerfi: INE, ESK, DRV, KMG eða FHS.
source
<xs:element name="AmountType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tegund færslu. Textinn er t.d. Inneign, Eldri skuld, Dráttarvextir, Kjaramálagjald eða Félagsheimilasjóður. Verður að vera með "key" eigindi skv. skemanu til að unnt sé að bóka rétt af launakerfi: INE, ESK, DRV, KMG eða FHS.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="key" use="required">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:enumeration value="INE"/>
       <xs:enumeration value="ESK"/>
       <xs:enumeration value="DRV"/>
       <xs:enumeration value="KMG"/>
       <xs:enumeration value="FHS"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="dummy" type="xs:decimal" use="optional"/>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
</xs:element>

element ExtraPaymentType/Amount
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Upphæð færslu.
source
<xs:element name="Amount">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Upphæð færslu.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element ExtraPaymentType/Description
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:string
annotation
documentation 
Frjáls skýringartexti við færslu.
source
<xs:element name="Description" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Frjáls skýringartexti við færslu.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType MessagesType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
source
<xs:complexType name="MessagesType"/>

complexType MessageType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
children Source Type Text RefNo SourceText
used by
element ReplyType/Message
source
<xs:complexType name="MessageType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Source">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segir til um hvar svraið er upprunnið, Application eða Plugin</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="Application"/>
     <xs:enumeration value="Plugin"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Type" type="xs:string">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Knappur texti, sem svarar til skilaboða í Text. Notað af launakerfi til að ákvarða viðbrögð við villu.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Text" type="xs:string">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skilaboð sem birta má notanda.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RefNo" type="xs:string" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Einkvæmt númer sem vísar til einnar eða fleiri villufærsla í gagnagrunni, ef villan er logguð í gagnagrunn.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SourceText" type="xs:string" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skilaboð sem greinir nánar frá villunni t.d. gagnagrunnsskilaboð, gagnlegt fyrir rekstraraðila vefþjónustu og þróun. Kemur einungis ef gagnagrunnur er þannig stilltur. Villa er líka logguð í gagnagrunn.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element MessageType/Source
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:string
facets
enumeration Application
enumeration Plugin
annotation
documentation 
Segir til um hvar svraið er upprunnið, Application eða Plugin
source
<xs:element name="Source">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Segir til um hvar svraið er upprunnið, Application eða Plugin</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Application"/>
   <xs:enumeration value="Plugin"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element MessageType/Type
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:string
annotation
documentation 
Knappur texti, sem svarar til skilaboða í Text. Notað af launakerfi til að ákvarða viðbrögð við villu.
source
<xs:element name="Type" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Knappur texti, sem svarar til skilaboða í Text. Notað af launakerfi til að ákvarða viðbrögð við villu.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element MessageType/Text
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:string
annotation
documentation 
Skilaboð sem birta má notanda.
source
<xs:element name="Text" type="xs:string">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Skilaboð sem birta má notanda.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element MessageType/RefNo
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:string
annotation
documentation 
Einkvæmt númer sem vísar til einnar eða fleiri villufærsla í gagnagrunni, ef villan er logguð í gagnagrunn.
source
<xs:element name="RefNo" type="xs:string" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Einkvæmt númer sem vísar til einnar eða fleiri villufærsla í gagnagrunni, ef villan er logguð í gagnagrunn.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element MessageType/SourceText
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type xs:string
annotation
documentation 
Skilaboð sem greinir nánar frá villunni t.d. gagnagrunnsskilaboð, gagnlegt fyrir rekstraraðila vefþjónustu og þróun. Kemur einungis ef gagnagrunnur er þannig stilltur. Villa er líka logguð í gagnagrunn.
source
<xs:element name="SourceText" type="xs:string" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Skilaboð sem greinir nánar frá villunni t.d. gagnagrunnsskilaboð, gagnlegt fyrir rekstraraðila vefþjónustu og þróun. Kemur einungis ef gagnagrunnur er þannig stilltur. Villa er líka logguð í gagnagrunn.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType ReplyType
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
children Status Message
used by
element Response/Reply
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
state  xs:string        
source
<xs:complexType name="ReplyType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Status">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segir til um hvers konar svar er um að ræða, Success, SuccessMessage, Error, Fatal.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="Success"/>
     <xs:enumeration value="SuccessMessage"/>
     <xs:enumeration value="Error"/>
     <xs:enumeration value="Fatal"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skilaboð. Ekki skilgreint ef Type=Success.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="state">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="success"/>
    <xs:enumeration value="error"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>

element ReplyType/Status
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type restriction of xs:string
facets
enumeration Success
enumeration SuccessMessage
enumeration Error
enumeration Fatal
annotation
documentation 
Segir til um hvers konar svar er um að ræða, Success, SuccessMessage, Error, Fatal.
source
<xs:element name="Status">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Segir til um hvers konar svar er um að ræða, Success, SuccessMessage, Error, Fatal.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Success"/>
   <xs:enumeration value="SuccessMessage"/>
   <xs:enumeration value="Error"/>
   <xs:enumeration value="Fatal"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element ReplyType/Message
diagram
namespace http://strengur.is/FundResponse
type MessageType
children Source Type Text RefNo SourceText
annotation
documentation 
Skilaboð. Ekki skilgreint ef Type=Success.
source
<xs:element name="Message" type="MessageType" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Skilaboð. Ekki skilgreint ef Type=Success.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated with
XMLSPY Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy