Schema FundPayment.xsd


schema location:  C:_work_LandsLíf_XML_FundPayment.xsd
targetNamespace:  http://strengur.is/FundPayment
 
Elements  Complex types 
Date  EmployerType 
EmployerSSN  PaymentEntriesType 
EntityNo  PaymentEntryType 
EntityType  PaymentType 
FundPayments  SummariesType 
SummaryType 


element Date
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type xs:date
used by
complexType PaymentEntryType
annotation
documentation 
Dagsetning útborgunar, á sniðinu YYYY-MM-DD.
source
<xs:element name="Date" type="xs:date">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Dagsetning útborgunar, á sniðinu YYYY-MM-DD.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element EmployerSSN
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
used by
complexType EmployerType
facets
minLength 10
maxLength 10
annotation
documentation 
Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.
source
<xs:element name="EmployerSSN">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Kennitala launagreiðanda, án bandstriks.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="10"/>
   <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element EntityNo
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:nonNegativeInteger
used by
complexTypes PaymentEntryType SummaryType
annotation
documentation 
Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http:// www.ll.is)
source
<xs:element name="EntityNo">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Númer lífeyrissjóðs skv. merkingum SAL eða númer stéttarfélags skv. merkingum Kjararannsóknarnefndar (sjá http:// www.ll.is)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element EntityType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
used by
complexTypes PaymentEntryType SummaryType
facets
minLength 1
maxLength 1
annotation
documentation 
Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).
source
<xs:element name="EntityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tegund sjóðafærslu: L sameign), X (séreign) F (stéttarfélag), S (sjúkrasjóður), O (orlofsheimilasjóður) E (starfsmenntasjóður) eða H (félagsheimilasjóður).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1"/>
   <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element FundPayments
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children Payment
annotation
documentation 
Rót skilagreina, listi greiðsla
source
<xs:element name="FundPayments">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Rót skilagreina, listi greiðsla</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Payment" type="PaymentType">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Greiðsla.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>

element FundPayments/Payment
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type PaymentType
children Employer Entries Summaries
annotation
documentation 
Greiðsla.
source
<xs:element name="Payment" type="PaymentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Greiðsla.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType EmployerType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children EmployerSSN Name
used by
element PaymentType/Employer
annotation
documentation 
Launagreiðandi
source
<xs:complexType name="EmployerType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Launagreiðandi</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="EmployerSSN"/>
  <xs:element name="Name">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nafn launagreiðanda.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="255"/>
     <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element EmployerType/Name
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
facets
maxLength 255
whiteSpace preserve
annotation
documentation 
Nafn launagreiðanda.
source
<xs:element name="Name">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Nafn launagreiðanda.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="255"/>
   <xs:whiteSpace value="preserve"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

complexType PaymentEntriesType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children Entry
used by
element PaymentType/Entries
annotation
documentation 
Listi greiðslufærsla
source
<xs:complexType name="PaymentEntriesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Listi greiðslufærsla</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Entry" type="PaymentEntryType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ein greiðslufærsla.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaymentEntriesType/Entry
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type PaymentEntryType
children EntityType EntityNo PersonSSN MonthYear PeriodFrom PeriodTo Date PersonAmount EmployerAmount DaysAtSea EmploymentRatio PrivateFundPersonPercentage PrivateFundEmployerPercentage SalaryTable SalaryCategory SalarySubcategory AdditionalAmount
annotation
documentation 
Ein greiðslufærsla.
source
<xs:element name="Entry" type="PaymentEntryType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Ein greiðslufærsla.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType PaymentEntryType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children EntityType EntityNo PersonSSN MonthYear PeriodFrom PeriodTo Date PersonAmount EmployerAmount DaysAtSea EmploymentRatio PrivateFundPersonPercentage PrivateFundEmployerPercentage SalaryTable SalaryCategory SalarySubcategory AdditionalAmount
used by
element PaymentEntriesType/Entry
annotation
documentation 
Greiðslufærsla
source
<xs:complexType name="PaymentEntryType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Greiðslufærsla</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="EntityType"/>
  <xs:element ref="EntityNo"/>
  <xs:element name="PersonSSN">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kennitala launþega, án bandstriks.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="10"/>
     <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MonthYear" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ár og mánuður sem greitt er fyrir, á sniðinu YYYY-MM</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PeriodFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tímabil frá. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PeriodTo" type="xs:date" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tímabil til. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Date" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="PersonAmount">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Upphæð iðgjalds/félagsgjalds launþega í krónum og aurum.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EmployerAmount">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Upphæð mótframlags launagreiðanda í krónum og aurum.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DaysAtSea" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fjöldi daga vegna sjómanna.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
     <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EmploymentRatio">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Starfshlutfall í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="100"/>
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PrivateFundPersonPercentage" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hlutfall séreignar launþega í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="100"/>
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PrivateFundEmployerPercentage" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hlutfall séreignar launagreiðenda í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="100"/>
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SalaryTable" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Launatafla sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="4"/>
     <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SalaryCategory" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Launaflokkur sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="2"/>
     <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SalarySubcategory" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Launaþrep sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="3"/>
     <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdditionalAmount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Upphæð viðbótariðgjalds í krónum og aurum, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaymentEntryType/PersonSSN
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
facets
minLength 10
maxLength 10
annotation
documentation 
Kennitala launþega, án bandstriks.
source
<xs:element name="PersonSSN">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Kennitala launþega, án bandstriks.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="10"/>
   <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/MonthYear
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type xs:gYearMonth
annotation
documentation 
Ár og mánuður sem greitt er fyrir, á sniðinu YYYY-MM
source
<xs:element name="MonthYear" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Ár og mánuður sem greitt er fyrir, á sniðinu YYYY-MM</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element PaymentEntryType/PeriodFrom
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type xs:date
annotation
documentation 
Tímabil frá. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.
source
<xs:element name="PeriodFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tímabil frá. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element PaymentEntryType/PeriodTo
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type xs:date
annotation
documentation 
Tímabil til. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.
source
<xs:element name="PeriodTo" type="xs:date" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tímabil til. Ef iðgjaldið á ekki við ákevðinn ármánuð heldur tímabil, þá skal tilgreina það hér. Ritháttur er YYYY-MM-DD.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element PaymentEntryType/PersonAmount
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Upphæð iðgjalds/félagsgjalds launþega í krónum og aurum.
source
<xs:element name="PersonAmount">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Upphæð iðgjalds/félagsgjalds launþega í krónum og aurum.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/EmployerAmount
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Upphæð mótframlags launagreiðanda í krónum og aurum.
source
<xs:element name="EmployerAmount">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Upphæð mótframlags launagreiðanda í krónum og aurum.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/DaysAtSea
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:nonNegativeInteger
facets
minInclusive 1
annotation
documentation 
Fjöldi daga vegna sjómanna.
source
<xs:element name="DaysAtSea" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Fjöldi daga vegna sjómanna.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
   <xs:minInclusive value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/EmploymentRatio
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
minInclusive 0
maxInclusive 100
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Starfshlutfall í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.
source
<xs:element name="EmploymentRatio">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Starfshlutfall í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:minInclusive value="0"/>
   <xs:maxInclusive value="100"/>
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/PrivateFundPersonPercentage
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
minInclusive 0
maxInclusive 100
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Hlutfall séreignar launþega í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.
source
<xs:element name="PrivateFundPersonPercentage" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Hlutfall séreignar launþega í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:minInclusive value="0"/>
   <xs:maxInclusive value="100"/>
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/PrivateFundEmployerPercentage
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
minInclusive 0
maxInclusive 100
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Hlutfall séreignar launagreiðenda í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.
source
<xs:element name="PrivateFundEmployerPercentage" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Hlutfall séreignar launagreiðenda í prósentum. Gildi með allt að tveimur aukastöfum, ritað með punkti.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:minInclusive value="0"/>
   <xs:maxInclusive value="100"/>
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/SalaryTable
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
facets
minLength 1
maxLength 4
annotation
documentation 
Launatafla sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)
source
<xs:element name="SalaryTable" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Launatafla sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="4"/>
   <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/SalaryCategory
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
facets
minLength 1
maxLength 2
annotation
documentation 
Launaflokkur sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)
source
<xs:element name="SalaryCategory" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Launaflokkur sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="2"/>
   <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/SalarySubcategory
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:string
facets
minLength 1
maxLength 3
annotation
documentation 
Launaþrep sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)
source
<xs:element name="SalarySubcategory" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Launaþrep sem greitt er samkvæmt, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="3"/>
   <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element PaymentEntryType/AdditionalAmount
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Upphæð viðbótariðgjalds í krónum og aurum, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)
source
<xs:element name="AdditionalAmount" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Upphæð viðbótariðgjalds í krónum og aurum, aðeins fyrir B-deild LSR (valkvætt)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

complexType PaymentType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children Employer Entries Summaries
used by
element FundPayments/Payment
annotation
documentation 
Greiðsla
source
<xs:complexType name="PaymentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Greiðsla</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Employer" type="EmployerType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Launagreiðandi.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Entries" type="PaymentEntriesType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Listi greiðslufærsla.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Summaries" type="SummariesType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Summufærslur.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaymentType/Employer
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type EmployerType
children EmployerSSN Name
annotation
documentation 
Launagreiðandi.
source
<xs:element name="Employer" type="EmployerType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Launagreiðandi.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element PaymentType/Entries
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type PaymentEntriesType
children Entry
annotation
documentation 
Listi greiðslufærsla.
source
<xs:element name="Entries" type="PaymentEntriesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Listi greiðslufærsla.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

element PaymentType/Summaries
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type SummariesType
children Summary
annotation
documentation 
Summufærslur.
source
<xs:element name="Summaries" type="SummariesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Summufærslur.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType SummariesType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children Summary
used by
element PaymentType/Summaries
annotation
documentation 
Listi sundurliðana
source
<xs:complexType name="SummariesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Listi sundurliðana</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="Summary" type="SummaryType">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Summufærsla.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element SummariesType/Summary
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type SummaryType
children EntityType EntityNo PersonAmountSum EmployerAmountSum
annotation
documentation 
Summufærsla.
source
<xs:element name="Summary" type="SummaryType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Summufærsla.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>

complexType SummaryType
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
children EntityType EntityNo PersonAmountSum EmployerAmountSum
used by
element SummariesType/Summary
annotation
documentation 
Sundurliðun
source
<xs:complexType name="SummaryType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Sundurliðun</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="EntityType"/>
  <xs:element ref="EntityNo"/>
  <xs:element name="PersonAmountSum">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/PersonAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EmployerAmountSum">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/EmployerAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

element SummaryType/PersonAmountSum
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Summa upphæða undir liðnum Entry/PersonAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda
source
<xs:element name="PersonAmountSum">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/PersonAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>

element SummaryType/EmployerAmountSum
diagram
namespace http://strengur.is/FundPayment
type restriction of xs:decimal
facets
fractionDigits 2
annotation
documentation 
Summa upphæða undir liðnum Entry/EmployerAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda
source
<xs:element name="EmployerAmountSum">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Summa upphæða undir liðnum Entry/EmployerAmount afmarkað eftir sjóði/félagi og launagreiðanda</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated with
XMLSPY Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy